Vakok és Gyengénlátók

Polgármester

Gellér Jánosné

polgármester

 

Elérhetőség:

Botykapeterd Község Önkormányzata

7900Botykapeterd Kossuth u. 24.

Tel: 73/346-006

fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

 

A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet.

 

A polgármester feladatai:

a) a település fejlődésének elősegítése, a közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos helyi feladatok szervezése;

b) kötelezettségvállalás az önkormányzat nevében a jegyző ellenjegyzésével;

c) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása, a gazdálkodás szabályszerűségének betartatása;

d) az önkormányzat vállalkozásainak koordinálása;

e) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás és a közakarat érvényesülésének biztosítása;

f) a nyilvánosság megteremtése, kapcsolattartás a pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel, a nemzetiségi önkormányzat testületével;

g) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, helyi fórumok szervezése;

h) a képviselők és a bizottság munkájának segítése;

i) a hírközlő szerveknek nyilatkozat adása,

j) az önkormányzat hazai és nemzetközi (testvértelepülési) kapcsolatainak ápolása;

k) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt;

l) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;

m) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;

n) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

o) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

p) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

r)gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.Magyar Falu Program
Névjegy

Botykapeterd Község Önkormányzata
Székhely: 7900 Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Telefonszám: 06-73-346-006, 06-73-446-605,
Fax: 73/546-002
E-mail: nagypeterd@hotmail.com

Gyakran keresett oldalak