Vakok és Gyengénlátók

Gyógyszertámogatás


Eljáró ügyintéző:

Kozma István igazgatási előadó

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-          megállapítás iránti kérelem,

-          jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat,

-          30 napnálnem régebbi, gyógyszertár által kiállított számla

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy,

a)   akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és

b)  akinek számlával igazolt gyógyszerköltsége a család havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem legalább 10 %-át elérő költséghányad.

Gyógyszertámogatás ugyanazon személynek éventelegfeljebb két alkalommal állapítható meg.

A gyógyszertámogatás összege alkalmanként 3000,-forint.

Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki az Szt. alapján érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

a kézhezvételtől számított 15 napon belül Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-          a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

-          Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

formanyomtatvány

KÉRELEMgyógyszertámogatás megállapítására

 


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

Magyar Falu Program
Névjegy

Botykapeterd Község Önkormányzata
Székhely: 7900 Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Telefonszám: 06-73-346-006, 06-73-446-605,
Fax: 73/546-002
E-mail: nagypeterd@hotmail.com

Gyakran keresett oldalak