Vakok és Gyengénlátók

Kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei


Eljáró ügyintéző:

Hamarics Barnabás

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-          formanyomtatvány

-          nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

-          haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

-          közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

-          vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;

-          gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;

-          az eljáráshoz szükséges illeték illetékbélyeg formájában (3.000,- Ft bejelentésenként);

-          ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-          bejelentés kereskedelmi tevékenységről, módosítás: 3.000- Ft illetékbélyeg

 

-          működési engedély kiadása 10.000,- Ft illetékbélyeg

 

-          működési engedély módosítása: illetékmentes

 

-          adatváltozás, nyitva tartás változás bejelentése illetékmentes

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében és 1. melléklet  A) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a jegyző az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott kereskedelmi tevékenységet.

Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni: a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő kereskedelmi tevékenységet, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni: minden más kereskedelmi forma (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, valamint közvetlen értékesítés).

A bejelentés megtételével a kereskedelmi tevékenység megkezdhető.

 

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le az adott engedélyköteles kereskedelmi tevékenység tekintetében.
Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet.A kizárólag üzletben forgalmazható, engedélyköteles termékek forgalmazása kizárólag jogerős működési engedély birtokában folytatható!

 

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, engedélyköteles termékek:
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
nem veszélyes hulladék;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról, a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, a vásárlók könyvét hitelesíti.

 

Az ügyintézés határideje:

-          bejelentésnél 15 nap,

 

-          működési engedélynél 21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

-          ha a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, erről a tényről a kereskedő értesítést kap, nincs lehetőség hiánypótlásra, fellebbezés benyújtására.

 

-          A működési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

-          a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény,

-          a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

 

formanyomtatvány

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről,

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység módosításáról,

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséről,

-          bejelentés nyitvatartási idő változásról,

-          működési engedély iránti kérelem,

-          működési engedély megszűnése

-          működési engedély módosítása


Kapcsolódó dokumentumok:
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről
Bejelentés kereskedelmi tevékenység módosításáról
Bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséről
Bejelentés nyitvatartási idő változásról
Működési engedély iránti kérelem
Működési engedély megszűnése
Működési engedély módosítása

Magyar Falu Program
Névjegy

Botykapeterd Község Önkormányzata
Székhely: 7900 Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Telefonszám: 06-73-346-006, 06-73-446-605,
Fax: 73/546-002
E-mail: nagypeterd@hotmail.com

Gyakran keresett oldalak