Vakok és Gyengénlátók

Alapfeladatok

Tevékenység:

 

A Hivatal ellátja a jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Nagypeterd, Somogyapáti, Basal, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Rózsafa, Somogyhatvan, Somogyviszló települések vonatkozásában.

 

A hivatal az alábbi kiemelt jogszabályok alapján jár el a közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben:

Pénzügyi igazgatás: 2003. évi XCII. tv.; 2011. évi CXCV. tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet;

Szociális és gyámügyi igazgatás: 1993. évi III. tv.; 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet; 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet; 1997. évi XXXI. tv.; 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet;

Belügyi ágazat: 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet; 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet; 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet; 

Egészségügyi igazgatás: 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet;

Építésügyi igazgatás: 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet;

Földművelődés-ügyi és állategészségügyi ágazat: 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet; 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet; 19/1992. (I.28.) Korm. rendelet;

Növényvédelmi igazgatás: 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet; 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet;

Környezetvédelmi ágazat: 1995. évi LIII. törvény; 1996. évi LIII. tv., 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet;

Kereskedelmi igazgatás: 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet; 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet; 

Sportigazgatás: 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet;

Igazságügyi igazgatás: 2010. évi XXXVIII. tv; 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet; 2013. évi V. tv. 5:54-5:64 §; 147/1992.(XI.6.) Korm. rendelet; 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet;

Vízügyi igazgatás: 1995. évi LVII. törvény, 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; 178/1998.(XI.6.) Korm. rendelet; 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet;

Oktatási ágazat: 2011. évi CXC. tv.;229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet;

Munkaügyi ágazat: 169/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet;

Honvédelmi igazgatás: 2011. évi CXIII. tv.;

Önkormányzati igazgatás: 2011. évi CLXXXIX. tv.;

Anyakönyvi igazgatás, állampolgársági ügyek: 2010. évi I. tv.; 1993. évi LV. tv.; 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet;

Választás: 2013. évi XXXVI. tv.

Közlekedési igazgatás:1988. évi I. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek köre:

a) segíti a képviselő-testületek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesterek és az alpolgármesterek munkáját;

b) szakmailag előkészíti a testületi és a polgármesteri döntéseket, önkormányzati hatósági ügyeket;

 c) intézi a jegyző és az ügyintézők hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyeket;

d) ellátja a saját működésével összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel.

A Hivatal a képviselő-testület tevékenységével kapcsolatosan:

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat;

b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit;

c) közreműködik a döntések végrehajtásában;

d) ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

A Hivatal a képviselők munkájának segítése érdekében:

a) elősegíti a képviselők képviselői munkájának végzését;

b) közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében;

c) biztosítja a képviselői fogadóórák megtartásának tárgyi feltételeit.

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése érdekében:

a) ellátja az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat (pl. költségvetés elkészítése, gazdálkodás végrehajtása, vagyoni és számviteli nyilvántartás, tanácsadás),

b) irodahelyiség, berendezések, irodai eszközök (pl. fénymásoló) biztosítása.

A Hivatal az oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.

 Magyar Falu Program
Névjegy

Botykapeterd Község Önkormányzata
Székhely: 7900 Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Telefonszám: 06-73-346-006, 06-73-446-605,
Fax: 73/546-002
E-mail: nagypeterd@hotmail.com

Gyakran keresett oldalak